Van dichters en zangers…

Ander pennefruit dat maanden is blijven liggen  (kent u het versje ‘Fruitflies like bananas, time flies like an arrow’?) maar dat ik u desondanks  toon:

Het poëzie-tijdschrift ‘Awater’ bestond zoveel jaar. Of ik het fameuze gedicht van Martinus Nijhoff waarnaar het dichtersperiodiek is vernoemd zou willen verstrippen voor in de jubileum-uitgave?  Uitdaging is & blijft  mijn middelnaam dus ik wilde het wel doen, niet wetend (omdat ik ooit van de H.B.S. (nu Havo) naar de M.U.L.O. (nu VWO) werd getrapt  & dat het vak Nederlands daar werd onderwezen kan ik me niet herinneren) dat het wonderlijke suspense-vers een  stapeltje A4-tjes lang is…    Omdat mijn onderzoek uitwees dat het gedicht is ingedeeld  in 8 delen, met in elk deel daarvan een hoofdrol voor een andere klinker,  kon ik daarvan gebruik maken. Lastig was het om te kiezen voor wie ik de strip (in Bic en Mac) maakte: voor de kenners van het vers of juist voor de onwetenden.  Van de redactie, gevormd door een aantal eminente poëten, kwam geen enkele respons overigens, ook niet toen ik er hondsbrutaal expliciet naar informeerde. Tja, naast het Woord is het beeld een verwaarloosbare factor natuurlijk! Dom van me! Typisch Mulo!

Brauwen

Minder highbrow was de opdracht die ik kreeg van Kees de Koning, Mr. Topnotch, die naast Nederrap ook wel eens wat anders wil. In dit geval een uitgebreid portret van de Belgische neo-romantische liedjeszanger Guido Belcanto, omdat diens muziek op zijn label gaat verschijnen en er promotie moet worden bedreven. Gewapend met  de ‘ Geheime bekentenissen’ (Belcanto’s  mémoires)  en wat foto’s die Guido voor mij van zolder haalde maakte ik ( in -vooral-  kleurpotlood) het hier getoonde portret. Waarin zijn (voormalige) alter-ego Gina Divina hem omhelst onder het viaduct boven de pechstrook des levens….

Een toekomstig project waarvoor Kees, hieronder op een verjaardagskaart, me heeft benaderd,  betreft een verzameling van 24 klassieke levensliederen,  smartlappen  dus, die ik ga illustreren…  Lowbrow is altijd leuker , net als B-kunst!